اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

تراک میکسر ۴ الی ۱۲ متر مکعبی

در تصویر ضمیمه شده تراک میکسر ۹ متر مکعبی را مشاهده میکنید که روی کامیون بنز مدل ۲۶۲۴ نصب شده است.