بتونیر دستگاهی است برای ساخت بتن جهت پروژه های کوچک و مقطعی در حجم کم مانند انواع ساختمان های کوچک و کم طبقه و استفاده در پروژه های فورسماژوری مانند مناطق زلزله زده و...

این دستگاه به دوحالت دیزل و برقی در ظرفیت های مختلف ساخته می شود و جهت حمل و جابجایی آن میتوان از یدک کش استفاده کرد.

انواع ظرفیت :
  • 250 لیتری
  • 400 لیتری
  • 700 لیتری
  • 100 لیتری